Forum Obserwatora III Strona Główna Forum Obserwatora III
Tu powinien być tekst o profilu forum. Ale go nie bedzie. Profil jest zbyt duzy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin Battlegroundu
Autor Wiadomość
Watcher 
Hammer of Thor


Armia WH40k:
Ulthwe SpaceWolves Malice

Armia WFB:
Bretonnia Imperium

War of the Ring:
Isengard Rohan

Dołączył: 11 Lip 2005
Posty: 16694
Skąd: Chodzież
Wysłany: 2009-01-18, 23:47   Regulamin Battlegroundu
   Baretki: zalozyciel


§ 1
Oficjalna nazwa klubu brzmi: Chodzieski Klub Gier Bitewnych "Battleground".
Nazwa skrócona: Battleground.

§ 2
Logo klubu:

Logo ma?e:


§ 3
Za członka klubu uważa się tych, którzy opłacają składkę członkowską. Przynależność nabywa się po pierwszej wpłacie.

§ 4
Składka członkowska wynosi 1 złoty 10 złotych miesięcznie.

§ 5
Prawa członkowskie traci się po 12 miesiącach nieopłacania składek, względnie po wcześniejszej deklaracji o wystąpieniu.

§ 6
Klub może podjąć decyzję o usunięciu kogoś z klubu.

§ 7
Prawa członkowskie:
1. Tylko członkowie klubu mają prawo do umieszczania w profilu na Forum Obserwatora loga klubu.
2. Tylko członkowie klubu mają prawo do ustalania terminów warsztatów bitewnych.
3. Członkowie klubu decydują o przeznaczeniu pieniędzy klubowych.
4. Tylko członkowie klubu mogą brać udział w kampaniach klubowych.
5. Członkowie klubu mają pierwszeństwo udziału w turniejach organizowanych przez Battleground (jeżeli będzie ograniczenie miejsc).

§ 8
W starciach klubowych nie mogą grać niepomalowane figurki. Dopuszczalne są figurki pomalowane przynajmniej trzema kolorami, jeśli jednak malowanie nie jest kompletne, przeciwnik ma prawo odmówić gry z taką figurką.

§ 9
Proksy (to znaczy: figurki innych firm, figurki "oryginalne" obrazuj?ce inn? jednostk? lub samoróbki) stosowane mog? by? wy??cznie, je?li zgodne s? z uniwersum danej gry (innymi s?owy: "zachowuj? klimat"). Stosowanie proksów musi by? wyra?nie zasygnalizowane przed wprowadzeniem ich do gry, musz? by? one zaaprobowane przez klub. Nie mog? te? stanowi? wi?cej ni? 50% sk?adu punktowego danej armii.

§ 10
Cykliczn? imprez? klubu s? "warsztaty bitewne" organizowane w Chodzieskim Domu Kultury. Zasadniczo organizowane s? one co dwa tygodnie w soboty o 12.00, ka?dorazowo jednak ich termin jest dookre?lany na Forum Obserwatora. Wst?p na warsztaty bitewne maj? wszyscy ch?tni.

§ 11
Klub podejmuje decyzje poprzez g?osowanie na Forum Obserwatora. Decyduje wi?kszo?? g?osów wszystkich cz?onków. Je?eli przez pi?? dni nie wypowie si? wi?kszo?? cz?onków, decyduje wtedy wi?kszo?? spo?ród tych g?osów, które dot?d oddano. Decyzje mo?na podejmowa? równie? na warsztatach, o ile takie g?osowanie zostanie przynajmniej tydzie? wcze?niej zapowiedziane na Forum Obserwatora i pojawi si? na nich co najmniej 1/3 cz?onków.

§ 12
Lista cz?onków klubu w aneksie.

§ 13
Podczas gry w klubie pojawi? si? mo?e jedynie jeden ten sam bohater specjalny. Punkt ten dotyczy równie? jednostek Regiments of Renown oraz wszystkich innych jednostek, w których pojawia si? "bohater imienny".

§ 14
Wszyscy cz?onkowie klubu podzieleni s? na cztery zespo?y zadaniowe (ZZ). Ka?dy zespó? ma obowi?zek dostarczenia JEDNEGO co najmniej terenu na ka?de "parzyste" warsztaty (w praktyce: na co drugie). W przypadku du?ych terenów, w ZZ mog? tworzy? si? 2-3 osobowe grupy, w których ??czy si? czas na wykonanie tego jednego obiektu. W obr?bie ka?dego zespo?u ustala si? kolejno?? prac. Po dwóch nieusprawiedliwionych brakach terenu klub mo?e usun?? cz?onka. Zespo?y wybierane s? losowo.


§ 15
Battleground nie ingeruje w przepisy. Walki toczone za pomoc? "home rules" w rodzaju BP s? oczywi?cie dopuszczalne, ale wy??cznie w charakterze "prywatnym". Starcia takie nie mog? by? wliczane do klubowego rankingu. Jedynym wyj?tkiem od tej zasady s? kampanie, tam jednak zmiany w przepisach mog? dotyczy? jedynie ogólnych ogranicze? (typu: ilo?? przedmiotów magicznych czy dost?pno?? bohaterów specjalnych). Dopuszczalne s? ich interpretacje w rodzaju US, oczywi?cie po wcze?niejszym zatwierdzeniu przez klub.
Jedynym wyj?tkiem od tej regu?y jest Malleus w którym BP jest dopuszczalny, bez jednak nowych przedmiotów czy jednostek.

§ 16
Cz?stotliwo?? turniejów i warsztatów ustalana jest ostatecznie przez osoby odpowiedzialne przed dyrekcj? ChDK, to znaczy przez Watchera i Drzewca (po uprzednim zapoznaniu si? z opini? klubu zgodnie z paragrafem 10).

§ 17
Klub organizuje cztery turnieje rocznie: w marcu, czerwcu, wrze?niu i grudniu. Trzy z nich rozgrywane s? w systemie WFB, jeden WH40k. Turnieje te nosz? nazw? "Malleus".


§ 18
W Malleusach uczestniczy? mog? równie? osoby spoza klubu. Przed ka?dym turniejem klub indywidualnie podejmuje decyzj? o ewentualnych op?atach wst?pu wobec nich (dla klubowiczów udzia? zawsze jest darmowy).

§ 19
Drzewiec (lub osoba, któr? on wyznaczy) koordynuje prace przy przygotowaniu turniejów.

§ 20
Paragrafy 8, 9 i 15 maj? charakter Praw Kardynalnych Klubu. Zmieni? mo?na je jedynie jednomy?lnie (wystarczy jeden g?os sprzeciwu, wyra?ony na forum lub na warsztatach, by zmiana ta zosta?a odrzucona).
Nowelizacja z 18 IV 2009
Nowelizacja z 20 I 2010
Nowelizacja z 7 III 2010
Nowelizacja z 28 IX 2017
_________________


Minas Kolmar | Dobywając Thanira | Słowa, słowa, słowa


Forget the promise of progress and understanding, for in the grim darkness of the far future there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods.
  Klub: battleground
 
Watcher 
Hammer of Thor


Armia WH40k:
Ulthwe SpaceWolves Malice

Armia WFB:
Bretonnia Imperium

War of the Ring:
Isengard Rohan

Dołączył: 11 Lip 2005
Posty: 16694
Skąd: Chodzież
Wysłany: 2017-09-28, 18:23   
   Baretki: zalozyciel


Uwaga: dokonałem nowelizacja regulaminu. Wykreśliłem paragrafy, które od dawna były martwe (14 i 17), a w paragrafie 10 zmieniłem wysokość składki na nowoprzyjętą.
_________________


Minas Kolmar | Dobywając Thanira | Słowa, słowa, słowa


Forget the promise of progress and understanding, for in the grim darkness of the far future there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods.
  Klub: battleground
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

phpBB by przemo